Dospem Farida

Daftar Peserta Ujian Skripsi Tahun 2021-2022 Fakultas Ilmu Komunikasi

Dosepem : Dra. Farida

Nama Mahasiswa : I Nyoman Prima Kusuma Jaya

NIM : 2018700056

 

 

Nama Mahasiswa : Aditya Pramanaa Putra

NIM : 2018700077

 

 

Nama Mahasiswa : Achmad Fauzi

NIM : 202132700001

 

 

Nama Mahasiswa : Irsyahlina Putri

NIM : 2018700069

 

 

Nama Mahasiswa : Wiwin Eko Saputro

NIM : 2018700081

 

 

Nama Mahasiswa : Achmad Fikri Zarkasyi

NIM : 2018700021

 

 

Translate »